Ιταλική Κατοχή

Στις 5 Μαΐου 1941 έφθασαν 700 Ιταλοί στρατιώτες στον Πύργο και εγκαταστάθηκαν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου, ενώ μετέτρεψαν σε στάβλο το θέατρο «Απόλλων».

Στις αρχές της κατοχικής περιόδου, το 1941, οι Ιταλοί φυλάκισαν στον Πύργο τέσσερις χωριανούς από το Κολίρι, κατηγορούμενους για κατοχή όπλων (196) Τσαγκρής Στ.Αχ., Κράλλης Διον Κωνσταντίνου., Μπαλοδήμος, προφορικές.

Πηγή ενημέρωσης: Μούτουλας Παντελής, Το ΕΑΜ στην Ηλεία – Η συγκρότηση της Λαϊκής Ηγεμονίας (1941 – 1944). Διδακτορική Διατριβή

Σε προσπάθειά μας να αναζητήσουμε περισσότερα στοιχεία απο επιζών, δεν κατέστη δυνατό.
Τον Αύγουστο του 1943 οι Ιταλοί κάμφθηκαν από τα ανηλεή πλήγματα των συμμάχων δυνάμεων και άρχισαν να καταρρέουν.

Οι Ιταλοί κατά την παραμονή τους στον Πύργο πολλές φορές περιφερόντουσαν στο χωριό και χαρακτηριστικό τους στοιχείο ήταν οι κλοπές των σπιτιών, μέχρι κότες από τα κοτέτσια, παρά τις παρακλήσεις των κατοίκων να μην τα πάρουν γιατί έχουν παιδιά.

Πηγή ενημέρωσης: Μαρτυρίες Κατοίκων.

error: